Huisbezoeken module

  • Steeds een duidelijk overzicht van uw huisbezoeken, per dag, per week of per groepspraktijk.
  • Automatisch beheer van uw chronische patiënten. De opvolgbezoeken worden automatisch ingevuld. Bij vakantieperiodes kan u het opvolgbezoek makkelijk verplaatsen naar een andere datum of naar een collega.
  • Knop VOLTOOID : telkens u een huisbezoek heeft afgelegd, klikt u op VOLTOOID. Zo behoudt u een duidelijk overzicht voor uzelf, maar ook voor uw secretariaat en uw collega’s.

Screenshot huisbezoekenmodule

Alle features